Webbyt
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Tootekataloog  
Webbyt
Ostukorv  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT  l  FIN
Cart Ostukorv
         

 
Webbyt
Webbyt Firmast
Webbyt
Webbyt
Kampaaniad ja info
Webbyt
Tere tulemast!
Webbyt
Müügitingimused
 
Webbyt

Müügitingimused

Webbyt

Müügitingimused


1. Üldiste müügitingimuste kehtivus

1.1. Üldised müügitingimused kehtivad www.funtasticdesign.com klientide (edaspidi Klient) ja www.funtasticdesign.com omaniku O.M.C. Ekspedeerimise OÜ (edaspidi www.funtasticdesign.com) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja www.funtasticdesign.com vahelisi suhteid www.funtasticdesign.com tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.
1.4. www.funtasticdesign.com jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.funtasticdesign.com. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. www.funtasticdesign.com ja Klient soovivad kaubelda www.funtasticdesign.com kodulehekülje www.funtasticdesign.com kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.funtasticdesign.com koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2.  www.funtasticdesign.com hinnakiri

2.1. www.funtasticdesign.com e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning ilma kohaletoimetamise kuluta.
2.2. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.
2.3. www.funtasticdesign.com jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli e-poes kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
2.3.1. www.funtasticdesign.com toimib ainult e-poena, mistõttu kõik taotlused ja küsimused tuleb saata e-posti aadressil, mis on näidatud jaotuses Kontaktid.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral tooteid Ostukorvist eemaldada.
3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele www.funtasticdesign.com Klientidele.
3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule "Vormista ost"
3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib Saaja ja Maksja andmete õigsust.
3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule "Esita tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt ettemaksuarve.
3.8. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on tasunud  www.funtasticdesign.com arvelduskontole 100% tasumisele kuuluvast summast.
 


4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1.Kui Klient on valinud tasumisviisiks Kaardimakse , suunatakse Klient makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i turvalisse maksekeskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia AS tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.
4.2. Kui Klient tasub,valides pangalingi ,tuleb peale valitud panga internetipanka sisenemist ning isikutuvastamist kinnitada või tühistada eeltäidetud maksekorraldus.

4.3. Kui Klient on tellimuse eest tasunud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus.

4.4. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse eest tasumist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta www.funtasticdesign.com.


5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.
5.2. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel:
5.2.1. SmartPost, Omniva ( Post24), Omniva hinnakiri:

 

Omniva (Post24) Eesti 3,00 EUR
Omniva (Post24) Latvia 5,00 EUR
Omniva (Post24) Lithuania 7.00 EUR
SmartPost Eesti 3,00 EUR
SmartPost Finland 6,00 EUR
Omniva standartpost Eesti 5,00 EUR
Omniva standard post Finland 8,50 EUR
Omniva standard post Latvia 7,50 EUR
Omniva standard post Lithuania 8,00 EUR

 

5.3. www.funtasticdesign.com jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.
5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. www.funtasticdesign.com ja Smartpost/Post24 ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.5. Sihtkoha muutumise korral palub www.funtasticdesign.com Kliendil uued andmed edastada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.
5.6. Kui saadetis on www.funtasticdesign.com poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.
 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine


6.1. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, teatades sellest www.funtasticdesign.com e-postile sales@funtasticdesign.com vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaksuna tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 5 tööpäeva jooksul peale avalduse edastamist.
6.2. Pretensioonide korral (praak, ei vasta tellitule või muu) tuleb kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 5 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest www.funtasticdesign.com poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile sales@funtasticdesign.com.
6.3. Kauba tagastamise kulud kannab Klient.
6.3.1.Kauba tagastamisõigus ei laiene toodetele, mis on valmistatud individuaalse tellimuse alusel, samuti juhul, kui toote edasine realiseerimine on muudetud parameetrite tõttu raskendatud või võimatu. 
6.4. Toote tagastamise kulud tasub Klient , välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
6.5. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub www.funtasticdesign.com ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub Klient.
6.6. www.funtasticdesign.com kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada (tehase praak) ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mis oli tellitud.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).
7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile sales@funtasticdesign.com järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; www.funtasticdesign.com-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.
7.4. www.funtasticdesign.com ei vastuta:
7.4.1. Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest
7.4.2.  toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.


8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. www.funtasticdesign.com vastutab Kliendi ees www.funtasticdesign.com poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab www.funtasticdesign.com ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4 www.funtasticdesign.com ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5 www.funtasticdesign.com ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (www.funtasticdesign.com-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6 www.funtasticdesign.com ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

 

9. Muud tingimused

9.1. www.funtasticdesign.com kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja www.funtasticdesign.com Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui www.funtasticdesign.com-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
9.3.1. Klient võib pöörduda www.funtasticdesign.com-ga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev Tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni poole on võimalik pöörduda vastava veebikeskkonna vahendusel.

10. Lõppsätted

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning www.funtasticdesign.com e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.